Bonekamp Consult

Bestel nu het boek
De kracht van samenhang

De kracht van samenhang
Aanmelden seminars najaar 2016

De omgeving waarin bedrijven en non-profit organisaties vandaag de dag moeten opereren verandert steeds sneller. Organisaties moeten daarom steeds sneller kunnen schakelen tussen door de buitenwereld afgedwongen aanpassingen in hun strategie (doelen) en de daardoor benodigde aanpassingen in hun  strategie-implementatie trajecten (acties / projecten).

Lees verder

Helaas ontbreekt het in veel organisaties aan ontwerpprincipes en management methodieken (Strategy Deployment) om de processen van strategievorming en strategie-implementatie met deze snelheid aan elkaar gekoppeld te kunnen houden met als gevolg:

 • Een toenemende mate van non-alignment
 • Non-transparantie
 • Rol- en verantwoordelijkheidsverwarring

en daardoor: Een steeds maar toenemende werkdruk zonder dat targets gerealiseerd worden!! De holistische Strategy Deployment ontwerpprincipes van Bonekamp Consult en het TOP/ STEP management -professionaliseringsgedachtegoed helpen u uit deze impasse. Het brengt de logica en het gezond verstand terug in uw organisatie en zorgt ervoor dat U op een voor iedereen in uw organisatie herkenbare en samenhangende wijze kunt schakelen tussen veranderingen in uw omgeving en de daarbij horende veranderingen intern. In een 10-stappenplan wordt uw organisatie klaargestoomd om van het traditionele “kluitjesvoetbal” waarbij iedereen tegelijk aan de bal lijkt te willen zijn de transitie te kunnen doormaken naar de “championsleague”. We doen dit samen met onze partners in Allign / IvO nederland op een manier waarin we kunnen garanderen dat het traject zichzelf financiert en d.m.v. begeleiding en training op een dusdanige manier dat u na ons vertrek zelf in staat bent om met uw mensen dit niveau te handhaven.

Allign

Allign is een alliantie van consultancy bureaus, opleidingsinstituten en zakelijk dienstverleners die gezamenlijk als een One-Stop-Shop integrale ondersteuning biedt aan alle aspecten van de strategische cyclus van haar klanten. Uitgangspunt hierbij is het Strategy Deployment en TOP/STEP management-professionaliseringsgedachtegoed van Bonekamp consult dat ontwikkeld werd binnen onder meer Gist-brocades en DSM.

Als alliantie zijn wij er absoluut van overtuigd dat organisaties normaal maar een fractie van hun mogelijke performance realiseren. Men hoeft zich er dus volgens ons geen zorgen over te maken of het nog wel 10% beter kan.

Lees verder
Een factor beter is doorgaans ook haalbaar als men wil gaan voor “duurzaam uitmunten” en als men bereid is om te stoppen met het scheiden van o.m.: Strategievorming en strategie-implementatie, organisatieontwikkeling en talent ontwikkeling, disciplines, “hard” en “zacht“ enzovoorts

www.allign.nl

IvO Nederland

IvO Nederland is een onderdeel van Allign. Als IvO verzorgen wij alle leertrajecten binnen deze alliantie. Onze leertrajecten worden dan ook vormgegeven conform het Strategy Deployment (SD) gedachtegoed. Dat wil zeggen, dat alles wat we doen een één op één afgeleide is van de strategische doelen van onze klant. Wij leveren dan ook maatwerk. De doelen van de klant bepalen inhoud en vorm van onze leertrajecten: Wordt het een in company, of een intercompany variant, met homogene of heterogene bezetting van deelnemers, vormgegeven als leergang, als cursus/training, of als workshop/ masterclass.

www.ivonederland.nl

De Kracht van Samenhang – ‘nooit meer scheiden’

Titel: De Kracht van Samenhangnooit meer scheiden

Samenhang bepaalt succes of falen van een organisatie die op hoog niveau wil presteren. Dat is common sense. Toch blijkt dat er van samenhang in de praktijk vaak weinig terechtkomt.

In De kracht van samenhang neemt Fons Bonekamp de lezer mee op een ontdekkingsreis die hem de symptomen van scheiden leert herkennen en inzicht geeft in de veroorzakers ervan. Dit boek levert een concrete aanpak om tot integrale samenhang te komen en de vele valkuilen op weg daarnaartoe te omzeilen. Het laat zien hoe deze Strategy Deployment-aanpak hand in hand kan gaan met andere modellen en verrast de lezer keer op keer met het grote verbeterpotentieel dat schuilgaat in het scala aan verbeterdomeinen ten gevolge van ontbrekende samenhang.

De kracht van samenhang is een hulpmiddel voor iedereen die een rol vervult bij het realiseren van de visie en ambitie van een organisatie. Samenhang ontstaat immers door samenspel.

Auteur: Fons Bonekamp PhD (1958)

Fons Bonekamp studeerde biochemie/moleculaire  genetica aan de universiteit van Kopenhagen. Van 1989  tot 2003 was hij werkzaam in diverse project- en  programmamanagementfuncties bij Gist-brocades en  later als senior managementconsultant bij DSM. In deze periode experimenteerde hij samen met collega’s uit allerlei disciplines in verschillende landen met managementvraag-stukken binnen een groot aantal gebieden van de bedrijfsvoering. Rode draad was zijn zoektocht naar samenhang  en de ontwikkeling van een aanpak om die noodzakelijke samenhang te realiseren en te borgen. Zo ontstond stap voor stap het Strategy Deployment-gedachtegoed. Sinds 2003 is Bonekamp zelfstandig consultant en opleider bij Bonekamp Consult Nederland B.V. Samen met zijn strategische alliantiepartners in Allign richt hij zich op de integrale ondersteuning van Strategy Deployment-, professionaliserings- en verandertrajecten in grote en middelgrote organisaties, de gezondheidszorg, de overheid en het MKB.

Technische gegevens Omvang: 336 pagina’s, hardcover, full colour, ISBN 978-90-825622-0-0

Prijs: €49,95 (excl. verzendkosten)

AOG link: http://www.aog.nl/aogblog/verandermanagement/kracht-samenhang-nooit-meer-scheiden/

MKB Seminar

MKB seminar (concept)

Het MKB en de kracht van samenhang

 • Hoe kom je als organisatie tot gedeelde visie?
 • Hoe zorg je ervoor dat je zicht krijgt op je werkprocessen?
 • Hoe zorg je ervoor dat je zicht krijgt op rollen en rolverdelingen?
 • Hoe ziet de weg naar ‘goud’ eruit en hoe kom je daar?
 • Wat kost het en wat levert het op?

Datum: Voorjaar 2017 (13.30-17.30)

Plaats: n.t.b.

Prijs: € 450,- (jubileumaanbieding € 270,-)

*prijzen zijn exclusief BTW

Lean Seminar

Lean Seminar (concept)

  Managerial muda:
  Een welkome aanvulling op Lean

(voor grootindustrie / overheid / gezondheidszorg)

 • Managerial muda: een groot verbeterpotentieel dat onder de radar ligt
 • De weg van symptoomherkenning tot genezing
 • De vijf verbeterdomeinen van managerial muda
 • Business case argumentaties

Datum: voorjaar 2017 (13.30-17.30)

Plaats: n.t.b.

Prijs: € 750,- (jubileumaanbieding: € 450,-)

* prijzen zijn exclusief BTW